Startsida          Nytt          Ordböcker          Språk          Typografi          Kontakt          English

 

Ordböcker och lexikon på Internet

 

 

Runor

 

Länkar till några webbplatser med information om runskrift från språkvetenskaplig, arkeologisk eller teknisk synpunkt.

 

RuninskrifterRunfonterKodning och skrivning av runorRuninskrifter

An English dictionary of runic inscriptions in the younger futhark
Lexikal databas vid universitetet i Nottingham som redovisar ordförrådet i inskrifter med yngre runor. Databasen innehåller alla ord som förekommer i Samnordisk runtextdatabas.

Arild Hauges runer
En mycket innehållsrik webbplats med information om runor av alla slag, vikingatid och nordisk mytologi.

Bussmickes Runrike
Michael Nilsson har byggt upp en stor samling foton av runstenar, främst i Uppland, med noggranna lägesangivelser.

Christer Hamp
Foton och transkriptioner av flera hundra svenska runinskrifter, framförallt från Uppland.

Nordiskt runnamnslexikon
Lena Peterson i Uppsala har sammanställt detta lexikon över alla personnamn och ortnamn som förekommer i nordiska runinskrifter.

Nytt om runer
Internationell tidskrift för runforskning, utgiven av Runearkivet vid Universitetet i Oslo.

Nytt på runfronten
Jan Owe har sammanställt nyheter inom runområdet. Här finns också många användbara länkar.

Riksantikvarieämbetet
Den statliga myndigheten som ansvarar för svenska runinskrifter.

Runenprojekt Kiel
Språkvetenskaplig databas över inskrifter med äldre runor, sammanställd vid universitetet i Kiel.

Runstenar i Sverige
Staffan Blixt presenterar bilder, transkriptioner och fakta om runstenar.

Samnordisk runtextdatabas
Nedladdningsbar databas med nordiska runtexter, utgiven av Uppsala universitet.

Svenska runristare
Erik Brates bok Svenska runristare från 1926 i digital form hos Projekt Runeberg.

Svenskt runordsregister
Ordbok över samtliga ord (utom egennamn) som förekommer i svenska vikingatida runinskrifter, sammanställd av Lena Peterson. PDF-fil.

Sveriges runinskrifter
Erik Brates bok Sveriges runinskrifter från 1922 i digital form.

 

Runfonter

Hnias
Runfonten Hnias innehåller de 81 runtecken som ingår i den internationella kodstandarden Unicode, vilket gör den särskilt lämplig för webbpublicering av normaliserade runtexter.

Rätt satt Hård & Lagman
Svante Lagmans runfonter är de mest använda i nutida runologisk litteratur.

Gullhornet och Gullskoen
Odd Einar Haugens runfonter Gullskoen och Gullhornet innehåller många formvarianter och har stor spridning inom forskarvärlden.

Kensington-runor
Christer Hamp har gjort en font med de runor som används på Kensingtonstenen.

Kvistrunor
En font med vikingatidens hemliga skrift i två varianter.

David McCreedy's Gallery of Unicode Fonts
Översikt över fritt tillgängliga fonter som innehåller Unicode-runor.

 

Kodning och skrivning av runor

Runic Unicode
Jan Egil Kristiansen på Färöarna ger information om kodning av runor i Unicode.

Runescribe
Evert Mouw i Nederländerna har gjort ett PHP-skript som översätter från latinska bokstäver till runor. Passar i första hand nederländsk text.

Rune Tool
Alan Yates i Australien har gjort detta JAVA-skript för inmatning av runtecken.

Tangentbord för runor
Lars Törnqvists tangentbordsfiler för Keyman Desktop. 

Test for Unicode support in Web browsers
Alan Woods testsida för runtecken i Unicode.

Thomas J. Webb's Ecology Blog
Länkar till runtangentbord för Windows, Macintosh och Linux.

 © 2003–2013 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2013-02-06.