Startsida          Nytt          Ordböcker          Språk          Typografi          Kontakt          English

 

Ordböcker och lexikon på Internet

 

 

Språkliga sidor

 

Huvudsakligen inriktade mot lexikografi och fonetik.Lexikografi

Ordböcker och lexikon på Internet
Länkar till ordböcker och lexikala databaser på Internet.

Tryckta namnordböcker
Förteckning över tryckta ordböcker över personnamn och ortnamn.

Tryckta uttalsordböcker
Förteckning över tryckta uttalsordböcker för olika språk.

Lexikografisk litteratur
Förslag till lämplig litteratur för den som vill sätta sig in i lexikografisk teori och praktik.

Nordiska föreningen för lexikografi
Föreningen ger ut den vetenskapliga årsskriften LexicoNordica och anordnar konferenser vartannat år.

Center for Leksikografi
Vid Handelshøjskolen i Århus finns en institution för forskning och utbildning inom lexikografi.

Euralex
Den europeiska föreningen för lexikografer anordnar konferenser vartannat år. På föreningens webbplats finns många bra länkar till lexikografiska resurser.

Fonetik

Fonetiklänkar
Länkar till fonetiska resurser på Internet.

IPA-fonter
Länkar till gratisfonter med IPA-tecken.

Talsyntes
Länkar till webbplatser med information om syntetiskt tal.

Uttalsordböcker på Internet
Länkar till webbsidor som ger anvisningar om ords uttal. 

 

Övrigt

Dialektlänkar
Länkar till webbplatser med information om nordiska dialekter.

Folketymologier
Ord som har omformats på grund av felaktig härledning.

Grekiska alfabetet
Svenska och engelska namn på bokstäverna i det grekiska alfabetet, med uttalsangivelser.

Ordlek
Länkar som inte är alldeles nyttoinriktade.

Runor
Länkar till runologiska resurser på Internet.

Tautologier
Uttryck som är alltför övertydliga i onödan.

Textarkiv
Länkar till samlingar av litterära texter i maskinläsbar form.

 © 2002–2012 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2012-03-10.