Startsida         Språkliga sidor          Typografiska sidor          Kontakt

 

Fonter

 

Tecken och koder

 

Tangentbord

 

 

Tangentbord

 

Med programmet Keyman Desktop från och tillhörande tangentbordsfiler kan man skriva utländska bokstäver och andra konstiga tecken direkt från ett vanligt svenskt tangentbord. Programmet fungerar under Windows 95 och senare. Tangentbordsfiler för ANSI 8-bitskod (A) fungerar med alla typer av fonter och alla applikationsprogram. Tangentbordsfiler för Unicode (U) fungerar bara med TrueType-fonter som innehåller de aktuella tecknen. Vissa applikationsprogram klarar inte de tecken som har högre koder än 255.

Nedanstående tangentbordsfiler är avsedda för Keyman Desktop version 6.0 eller senare.


Keyman Desktop

Keyman Desktop från Tavultesoft är ett program som modifierar tangentbordets funktion. Ladda ned programmet direkt från Tavultesoft och installera det på datorn. Läs de medföljande anvisningarna noggrant. Installera sedan önskade tangentbordsfiler från denna sida.


Tangentbordsfiler för nedladdning

Latin 1 (A)
Tangentbordsfil som ger enkel åtkomst till alla tecken i standardfonter för västerländska språk (Latin-1). Ett måste för den som vill använda typografiska citattecken, gåsögon och riktiga tankstreck. (2003-07-17)

Centraleuropeiska språk (U)
Den här tangentbordsfilen gör det möjligt att skriva polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, kroatiska och ungerska på ett svenskt tangentbord. Den fungerar med alla TrueType-fonter som innehåller de aktuella bokstäverna, exempelvis Arial, Courier och Times New Roman. (2003-01-31)

Ryska (U)
Man skriver den ryska texten på tangentbordet med vanlig svensk translitterering, och på bildskärmen kommer den upp med kyrilliska bokstäver. Tangentbordsfilen fungerar med alla TrueType-fonter som innehåller kyrilliska bokstäver kodade enligt Unicode, exempelvis Arial, Courier och Times New Roman. (2003-01-15)

Fornisländska (U)
Tangentbordsfil för skrivning av fornisländska texter med kodning enligt Unicode. Passar till fonter som innehåller alla fornisländska tecken, exempelvis Cardo, Dialekt Uni, Junicode och Lucida Sans Unicode. Version 1.0 (2003-01-15).

Runor (U)
Tangentbordsfiler för äldre, yngre (vikingatida), medeltida och anglofrisiska runor kodade enligt Unicode 4.0. (2004-10-26)

Landsmålsalfabetet (U)
Tangentbordsfil som gör det möjligt att skriva alla tecken i det svenska landsmålsalfabetet på ett normalt svenskt tangentbord. Passar till fonten Dialekt Uni. (2003-01-20)

Fonetiska tecken – IPA (U)
Tangentbordsfil som gör det möjligt att skriva tecknen i det internationella fonetiska alfabetet IPA på ett normalt svenskt tangentbord. Denna drivrutin passar alla fonter som har IPA-tecknen kodade enligt Unicode. Tips på användbara gratisfonter.

Unicode Hexadecimal (U)
Man skriver ett nummertecken (#) följt av fyra hexadecimala siffror, så får man motsvarande tecken i Unicode-tabellen. Denna version täcker latinska, grekiska och kyrilliska bokstäver och diakriter samt allmänna skiljetecken. (2003-02-04)


Problem

Problem kan uppstå vid vissa kombinationer av operativsystem, applikationsprogram och fonter. Om någonting inte fungerar som det skall, kontakta Lars Törnqvist.


© 2002–2014 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2014-01-01.